Uitkomsten onderzoek Samen Wonen in Achterveld – oktober 2020

Dag beste geïnteresseerde in het Samen Wonen in Achterveld,

Op 29 oktober heeft de presentatie plaatsgevonden van de uitslag van de Samen Wonen  enquête  uitgevoerd door vrijwilligers van DAVA

Hierbij de link waarmee van  je na eenvoudige inlog alsnog de webinar kunt volgen. Je kunt het beste starten op 6 min 30 sec. https://attendee.gotowebinar.com/recording/1722913141116312577

 

DAVA is in gesprek met de Woning Stichting Leusden en de Gemeente over vervolg hierop.

Het lijkt erop dat er genoeg mensen in Achterveld zijn die serieus overwegen om daadwerkelijk deel te nemen in een Samen Wonen project.

DAVA gaat verder om gelden te verwerven voor een verder haalbaarheidsonderzoek, hoe zo’n project er dan uit moet zien.

De mensen die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn worden dan professioneel begeleid om dat samen vorm te geven.

De belangrijkste uitkomsten:

1. Het onderzoek door en onder Achtervelders in opdracht van DAVA en de Dorpsraad vond plaats in twee fases: kwalitatief (18 diepte-interviews) en kwantitatief (148 ingevulde enquetes). De bewoners hebben het zelf met ondersteuning van twee onderzoekers en de gemeente opgezet en uitgevoerd. Dit geeft een hoge respons (netto 59%) en leidt tot generaliseerbare en direct bruikbare resultaten.

2. Er is breed draagvlak voor een kleinschalige vorm van samen zelfstandig wonen voor mensen van verschillende leeftijden (15-30 woningen) in Achterveld met een mix van koopwoningen en huurwoningen, zowel in de vrije sector als in de sociale huur. Woningen moeten rond de 75 (45-100) m² groot zijn en drie of vier kamers hebben, met woonlasten van rond € 800 (400-1.200) per maand. Prijs en functionaliteit zijn belangrijk, maar ook de omgeving: iedereen wil een tuin.

3. In het onderzoek hebben veertig mensen aangegeven dat ze lid willen worden en misschien of zeker willen verhuizen; in het kwalitatieve onderzoek gaven ook al negen mensen aan dat ze mee wilden doen en zouden willen verhuizen. In totaal hebben we dus bijna vijftig belangstellenden gesproken. Op grond van het onderzoek kunnen we ervan uitgaan dat er in Achterveld nog veertig belangstellenden voor een wooninitiatief zijn die we niet gesproken hebben.

4. Er is behoefte aan starterswoningen (voornamelijk kleine eengezins koopwoningen) voor jongeren; zij kunnen nu geen huis vinden. Let op: jongeren hebben wel belangstelling voor een wooninitiatief, maar dat lijkt vooral te gaan om de woning. Samen zelfstandig wonen is niet voor alle jongeren een wens; er zijn ook weinig jongeren die als lid mee willen doen met het wooninitiatief.

5. Daarnaast is er behoefte aan levensloopbestendige woningen voor senioren. Zij willen met mensen van middelbare leeftijd wel graag samenwonen met verschillende generaties en in verschillende woningtypes. Ze vinden gezelligheid en onderlinge hulp belangrijk, maar tot op zekere hoogte en niet verplicht. Over gezamenlijke activiteiten en voorzieningen moeten vooraf verwachtingen worden uitgesproken en afspraken worden gemaakt.

8. De ondervraagde Achtervelders willen graag voorzieningen delen vanwege het contact en de kostenbesparing: ontmoetingsruimte, gemeenschappelijke tuin, elektriciteit en warmte, maar ook zorg en behandelruimte, sportruimte en een zwembad zijn belangrijk. Ze willen geen gemeenschappelijke keuken of wasmachine.

9. Voor elkaar klaar staan vinden de Achtervelders belangrijk, vooral voor burenhulp en aandacht voor elkaar: mensen willen vooral boodschappen, een klusje of een bakkie doen. Maar de administratie doen of schoonmaken voor anderen vinden ze een minder goed idee; ook persoonlijke verzorging en samen koken zijn niet populair. Veel mensen willen in gezamenlijke activiteiten vrijwilligheid: geen hoge verwachtingen en geen verplichtingen.

10. Belangrijke voorzieningen in de buurt die mensen op loopafstand of om de hoek willen hebben zijn supermarkt en horeca. Andere functies zijn ook belangrijk; groen en water wat minder. Mensen vinden het niet heel belangrijk waar het complex ligt; de meningen zijn verdeeld over de locatie. Vooral OV wordt node gemist; dit was ook in het kwalitatieve onderzoek een belangrijk punt.

We delen de conclusies van het onderzoek met de mensen die meegedaan hebben. DAVA en de werkgroep wonen gaan op basis van de resultaten in gesprek met de gemeente Leusden en met de Woningstichting Leusden om te kijken welke plannen er nu liggen voor ontwikkeling van woningen in Achterveld en welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking. DAVA nodigt daarna alle mensen die belangstelling hebben uit voor een vervolggesprek om te kijken of ze een wooninitiatief willen starten.

 

Mocht je nog vragen hebben over het onderzoek en de uitkomsten, schroom dan niet te bellen voor een toelichting. Voor de vervolgstappen kun je het beste contact opnemen met Lucas, de voorzitter van DAVA.