Visie

Hulp bieden en/of vragen
De gedachte achter DAVA als vereniging is dat de leden elkaar helpen bij eenvoudige hulpvragen.
Niemand is verplicht om bij een hulpvraag ook een hulpaanbod te doen. Men is lid van de vereniging, ongeacht of men hulp biedt of hulp vraagt.
DAVA brengt hulpvragers en hulpverleners bij elkaar.
Mensen willen best iets voor een ander doen, als ze weten dat een
ander hulp nodig heeft.

Vereniging
De organisatievorm van DAVA is: vereniging. Dat is niet voor niets. Het is een volledige vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.
Bij een vereniging is transparantie een belangrijk element. Het bestuur legt verantwoording af aan haar leden en alles is openbaar en transparant. Dat willen we zijn. Leden hebben zelf inspraak en kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden via de algemene ledenvergadering. Samen geven we op deze manier DAVA laagdrempelig en democratisch vorm. Voor en door onze medemens in Achterveld – jong en oud.

Vragen?

Mail: secretariaat@doorachterveld.nl
Telefoon: 0342-451333 via het Infoloket van de Heelkom (maandag- en woensdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur) of via Kees van der Hoek, secretaris van DAVA op 06 54 36 25 94.