Over ons

Over het logo

Het beeld van het ‘Dansend paar’ (door kunstenaar Eric Claus) staat centraal in Achterveld en symboliseert een goede samenwerking. Dat is ook bij de tangodans vereist. In de vorm van het beeld zie je ook de ‘A’ van Achterveld terug. Daarom is dit beeld verwerkt in het algemene logo van DAVA. De werkgroepen hebben ieder een eigen logo waarin 4 cirkels elkaar overlappen, dit symboliseert eveneens de samenwerking binnen Achterveld, met daarachter een icoon passend bij elke werkgroep.

Wat is het doel van DAVA?

DAVA is de afkorting van Door Achterveld Voor Achterveld. Deze vereniging van vrijwilligers heeft als doel ervoor te zorgen dat (kwetsbare) mensen met plezier in ons dorp kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving.

Hoe?

Door aanvullend, stimulerend en verbindend te werken op bestaande en te ontplooien activiteiten van individuen en organisaties in Achterveld.

Waarom?

DAVA wil het verschil maken nu en in de toekomst voor de gemeenschap van Achterveld.

Lucas Koch
Voorzitter

Edwin Winterkamp
vice voorzitter

Wim van Ravenhorst
Penningmeester

Kees van der Hoek
Secretaris

Elma Moen
Algemeen bestuurslid

Doelstelling

DAVA heeft als vereniging heeft ten doel:

Het bevorderen dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en participeren in
de samenleving.
Hoe?
Door het organiseren van aanvullende diensten en voorzieningen in ACHTERVELD, op basis van de maatschappelijke vraag. Voor inwoners zoals (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken, zorgbehoeftigen en mensen met een beperking.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: