Oekraïners in Achterveld

Na het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne zijn we inmiddels drie maanden verder. Je  kan je voorstellen, hoe onzeker het moet zijn voor de mensen die op de vlucht zijn. Aan de ene kant ben je veilig, b.v. bij de Malle Jan of in Sine Cura. Aan de andere kant is er de enorme zorg en angst om je familie, vrienden, je huis, je baan in Oekraïne. En enorme boosheid vanwege oorlog.

Angst, woede en onzekerheid kunnen wij niet wegnemen. Een menswaardig bestaan bieden wel, evenals enige afleiding faciliteren.

Inmiddels kunnen we stellen, dat de Oekraïners in Achterveld op de hoogte zijn van al het moois wat ons dorp te bieden heeft. Zo hebben diverse verenigingen aanbod gecreëerd, waar gebruik van wordt gemaakt.  Ook zijn er enkele particuliere initiatieven ontstaan waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan.  En inmiddels kennen de Oekraïners een aantal gezichten in het dorp.

Zo kennen we inmiddels allemaal Tania Lyanshenko en  Nathalie Katsanenko, de zingende tweeling. Zij hebben bij het jubileum van Dava en bij het jubileumfeest van de voetbal prachtig gezongen. Zij hebben bewust gekozen voor een aantal liedjes met teksten over de situatie in de Oekraïne, over soldaten, hoop en heimwee.  Namens de Oekraïners in Achterveld, willen zij hiermee bedanken voor de gastvrijheid in het dorp.

Waar we voor waken is om de nieuwe bewoners te overspoelen met activiteiten.  Een ander punt van aandacht is natuurlijk de situatie van mensen die leven onder de armoedegrens in Nederland, o.a. vluchtelingen uit andere gebieden in de wereld. Laten we ook daar oog voor houden.

We krijgen vanuit het dorp vragen over hetgeen mensen kunnen doen, ieder wil graag zijn steentje bijdragen. Op de sites van de organisaties die zich bezighouden met de Oekraïne is veel info te vinden.

Per gezin hebben we een contactpersoon, waarbij mensen vragen kwijt kunnen. We merken dat er steeds minder vragen zijn. De weg naar gemeente, huisarts, school en faciliteiten is inmiddels bekend. We zijn blij, dat mensen de weg enigszins gevonden hebben, waardoor zij net als ieder van ons, een zelfstandig bestaan kunnen leiden.

Waar mensen nu vooral behoefte aan hebben en enorm mee geholpen zijn  is werk. Inmiddels zijn er wat lijnen uitgezet, waarbij mensen mogelijk aan de slag kunnen. Maar mocht u iets weten, dan horen wij dat graag.

Contactpersonen, Gastvrij Leusden, Dava en Walo werken met elkaar samen om de hulp die nodig is vorm te geven. Op de volgende sites kunt u informatie vinden over deze organisaties.

Dava :                               www.doorachterveld.nl

Gastvrij leusden:            www.gastvrijleusden.nl

Walo:                                www.stichtingwalo.nl

Namens de contactpersonen, Myriam Voorburg

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.