Lid worden?

Wat fijn dat je lid wilt worden, schrijf je snel in!
Wat houdt lid worden in?

Er is gekozen voor de verenigingsvorm, omdat daarmee de leden via de ledenvergadering zeggenschap kunnen hebben over het beleid van de vereniging. Hulp bieden en/of vragen. De gedachte achter de vereniging is dat de leden elkaar helpen bij eenvoudige hulpvragen op basis van wederkerigheid. Maar niemand is verplicht om bij een hulpvraag ook een hulpaanbod te doen. Men is lid van de vereniging, ongeacht of men hulp biedt of hulp vraagt. DAVA brengt hulpvragers en hulpverleners bij elkaar, die elkaar mogelijk niet kennen. Mensen willen best iets voor een ander doen, als ze weten dat een ander hulp nodig heeft.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost, – totdat de ledenvergadering anders beslist –, vijf euro per jaar. De contributie dient vóór 31 januari van elk jaar betaald te worden. Ben je gedurende de loop van het jaar lid geworden dan betaal je vanaf datum lidmaatschap eveneens € 5,- voor het lopende kalenderjaar. Contributiebetaling door middel van een doorlopende machtiging heeft de voorkeur omdat het ons veel tijd, energie en papier bespaart.

Gebruik hiervoor het formulier Doorlopende machtiging.

Doorlopende machtiging

 

Nieuwsbrief

Met enige regelmaat brengt DAVA een Nieuwsbrief uit. Die wordt digitaal rondgestuurd aan alle leden rondgestuurd en in de buurthuiskamer gelegd om gratis mee te nemen.

Klachtenregeling

DAVA heeft (nog) geen klachtenregeling. We willen DAVA graag een eenvoudige en overzichtelijke organisatie laten zijn van leden, die erop mogen vertrouwen dat eventuele klachten op een fatsoenlijke en bevredigende manier worden behandeld en opgelost. Mocht je een klacht hebben, laat het dan weten aan het bestuur van DAVA (stuur een mail naar secretariaat@doorachterveld.nl of bel met de secretaris Kees van der Hoek – t.0342-451818).

Contributiebetaling door middel van een doorlopende machtiging heeft de voorkeur omdat het ons veel tijd, energie en papier bespaart.
Gebruik hiervoor het formulier Doorlopende machtiging.