Klusmaatje

De Klusmaatjes zijn tijdelijk slechts zeer beperkt en voor dringende zaken beschikbaar. 

Voor welke klusvragen kan je bij DAVA terecht?
Er is geen afgepaste lijst. Voorwaarde is dat het een éénmalige en kortdurende activiteit is en die geen specifieke professionele deskundigheid vraagt. We leveren geen verpleegkundigen, gasfitters etc. We bemiddelen voor kleine klussen in en om het huis, maar geen enkele vraag is raar. Als het maar het karakter van een ‘vriendendienst’ heeft. Vragen staat vrij!

Aanmelden van een klus
De coördinator vraagt om een korte omschrijving van de hulpvraag om een inschatting te kunnen maken van de aard en omvang ervan. Hij probeert zo snel mogelijk een hulpbieder te vinden bij je hulpvraag. Deze hulpbieder neemt zelf rechtstreeks contact op om een afspraak te maken.

Het is zijn verantwoordelijkheid om te beoordelen of hij in deze hulpvraag kan voorzien. Na afloop laat hij ons weten dat de klus geklaard is. En als hij het bij nader inzien toch niet ziet zitten, dan laat hij dat ons ook weten.

Welke klussen passen bij klusmaatje
Een hulpvraag wordt geacht éénmalig te zijn en van korte duur (1 – 1½ uur) en hoeft niet super acuut uitgevoerd te worden. De klussen zijn van korte duur, omdat wij niet willen concurreren met klussendiensten, hoveniers etc. die beroepshalve soortgelijk werk doen. Eénmalig, omdat we de verantwoordelijkheid voor vervolgvraag niet op ons kunnen nemen. Dus niet elke veertien dagen vragen om het gras weer te komen maaien, bijvoorbeeld. Niet super acuut, omdat we niet kunnen garanderen dat we op ieder moment van de dag iets voor je kunnen regelen.

Mocht de hulpbieder kosten maken (bijv. materiaalkosten, vervoerskosten), dan brengt hij die natuurlijk bij de aanvrager in rekening, na voorafgaand overleg. Als regel gaat het over heel kleine bedragen. Er zijn geen bemiddelingskosten en er is ook geen ‘arbeidsloon’. De hulpbieder verwacht wel dat hij/zij correct en vriendelijk bejegend wordt. Hij is niet bij je in dienst.

Mogelijk vraag je hulp, waarvoor wij geen vrijwilligers beschikbaar hebben. Met persoonlijke instemming kunnen wij je soms verwijzen naar een andere organisatie of instantie.

De DAVA structuur is kleinschalig, wij staan in voor onze vrijwilligers. Schroom dus niet via Klusmaatje van DAVA hulp te vragen.

Aanmelden van een klus

Een klusvraag kan je inbrengen tijdens de openingstijden van het Infoloket van de Heelkom Walter van Amersfoortstraat 36. Maandag- en woensdagmorgen 8.30-12.30 uur,
Tel: 0342-451333
Mail: klusmaatje@doorachterveld.nl.

Of tijdens openingstijden bij de Buurthuiskamer. De coördinator van Klusmaatje neemt dan contact met je op.

Vragen?

Stel je vraag tijdens de openingstijden van De Buurthuiskamer of bij het Infoloket van De Heelkom.
Mailklusmaatje@doorachterveld.nl.
Graag een telefoonnummer vermelden, zodat we contact met je kunnen opnemen. Coördinator: Jan van Schip