Noteer alvast in je agenda: Algemene ledenvergadering DAVA 4 september

    Uitnodiging voor DAVA’s 4e algemene ledenvergadering voor alle DAVA leden en/of vrijwilligers Die wordt gehouden op woensdag 4 september 2019 aanvang: 19.30 uur in d’Oude Peerdestal, De Roskam in Achterveld   Opening Verslag Algemene vergadering dd.13 september 2018 (bijlage) A. Vaststelling jaarrekening 2018 (Zie bijlage jaarrekening en verslag kascommissie) B. Conceptbegroting 2019 (bijlage) en […]

DAVA’s ‘Samen aan tafel’ is op zoek naar nieuwe leden voor de kookgroep

Oproep: DAVA “Samen aan Tafel” zoekt nieuwe leden om samen te koken De kookgroep van Samen aan Tafel bestaat op dit moment uit 15 enthousiaste personen, waarvan een aantal hun huis openstellen voor een gezellige maaltijd voor 8 à 10 gasten. Alle Achtervelders zijn daar welkom en krijgen zo de gelegenheid om elkaar te ontmoeten […]