Algemene Ledenvergadering 28 september 2020

Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit om de Algemene Ledenvergadering van DAVA bij te wonen.

 

De vergadering wordt gehouden op maandag 28 september a.s. in de sporthal, W.van Amersfoortstraat 50 te Achterveld. Aanvang 19.30 uur.

De stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn verstuurd naar de leden die over een e-mail beschikken,  maar liggen ook ter inzage in de hal van de buurthuiskamer, Walter van Amersfoortstraat 52 te Achterveld.

 

In verband met Corona verzoeken wij de bezoekers van de Algemene Ledenvergadering zich vooraf aan te melden en wel voor 22 september a.s.
bij de secretaris, Kees van der Hoek, Jan van Arkelweg 28, telefonisch op 0342 451818 of 06 54 36 25 94 of via e-mail jcvdhoek@wxs.nl